Kindjes spelen de hoofdrol

Bij groepsopvang Clara’s Hofke doen we er alles aan om een fijne en veilige plek te creëren. We hechten er veel belang aan dat elk kind zich direct thuis voelt. Dit houdt meer in dan eten geven, neusjes proper maken en pampers verversen! Themadagen, uitstapjes, spel en plezier zorgen voor net dat tikkeltje meer.

Iedereen welkom

Groepsopvang Clara’s Hofke tracht een antwoord te bieden op de vraag van ouders die nood hebben aan kinderopvang. Wij werken laagdrempelig en stellen ons open voor alle kinderen. Kinderen met een specifieke zorgvraag zijn uiteraard ook welkom.

Wij willen kwalitatieve opvang bieden waarin we de eigenheid van het kind erkennen. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk rekening houden met de verwachtingen van de ouders en de kinderen, maar ook met  de draagkracht van de teamleden.

Ons team bestaat uit professioneel opgeleide mensen die samen streven naar een optimaal pedagogisch klimaat. Dat creëren we door een gezonde en veilige omgeving te scheppen waarin de kinderen zich goed voelen.

Spelactiviteiten en knuffelmomenten nemen een centrale plaats in. Geborgenheid geeft een fundamenteel basisvertrouwen. Daarnaast zorgen wij voor kindvriendelijke ruimtes met daarin aangepast spel en speelgoed. Zo kunnen de kinderen actief en creatief bezig zijn, alleen of met andere kindjes. Dit stimuleert hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Snuif alvast de sfeer op tijdens jouw virtuele rondleiding!

Afwezigheid melden